Tag Archives: tam giác an toàn

Tình huống cận nguy (near miss) và các vấn đề có liên quan

Ngành khoa học an toàn lao động đã rời từ rất lâu, nghiên cứu về rất nhiều vấn đề liên quan đến an toàn để tìm ra giải pháp giảm thiểu tai nạn và quản lý rủi ro. Trong đó, “Tình huống cận nguy” đã được nghiên cứu và ứng dụng hầu hết các nghành […]

Xem chi tiết