Tag Archives: quasi flag

Giới thiệu về cờ bán thuận tiện (QUASI FLAG OF CONVENIENCE)

Đã có rất nhiều các bài báo và sách được viết về lợi ích của việc treo cờ thuận tiện (flag of convenience) trong ngành tàu biển, sự phát triển rộng rãi của hình thức này trong thực tế cũng là một minh chứng không thể chối cãi cho tính ích lợi của nó đối […]

Xem chi tiết