Tag Archives: IMO

Tổ chức hàng hải thế giới IMO đã có tổng thư ký mới

Ông Ki-tack Lim người Hàn Quốc đã được bầu làm Tổng thư ký của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) với nhiệm kỳ 4 năm bắt đầu từ 01/01/2016. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào lần họp thứ 114 của IMO, từ ngày 29/6/2015 đến 3/7/2015. Quyết định trên vẫn còn đợi được phê […]

Xem chi tiết