Tag Archives: hải lưu

Bản đồ hải lưu tuyệt đẹp của NASA

Cơ quan NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio cung cấp một loạt hình ảnh Được ghi nhận từ nhiều thời điểm khác nhau trong năm để tạo thành bản đồ thể hiện những dòng hải lưu nóng và lạnh chịu trách nhiệm luân chuyển nước khắp các đại dương trên thế giới. Theo NOAA. […]

Xem chi tiết