Tag Archives: bộ luật lao động

Giới thiệu tóm tắt bộ luật lao động hàng hải mới MLC 2006

Nhằm giúp các thuyền viên và các đơn vị sản xuất có cái nhìn cô đọng về bộ luật lao động hàng hải MLC-2006 vừa mới có hiệu lực đầu năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn ấn phẩm khá ngắn gọn và xúc tích của ITF. Trong thời gian tới, chúng […]

Xem chi tiết