QUESTIONS & ANSWERS

VIDEO IMO xuất bản – vinh danh ngày thuyền viên thế giới

Mừng ngày thuyền viên thế giới, IMO và BIMCO đã giới thiệu đến công đồng hàng hải đoạn video tôn vinh các thuyền viên làm việc trên tàu. Trân trọng giới thiệu đến các bạn. Ban quản trị. SU.

0 comments

Q&A – Hướng dẫn bật phụ đề tiếng Việt khi xem video.

[wc_highlight color=”red”]Lưu ý: chỉ những Video đã được chuẩn bị sẵn phụ đề thì các bạn mới sử dụng được tính năng này.[/wc_highlight]  

0 comments