VIDEO IMO xuất bản – vinh danh ngày thuyền viên thế giới

Mừng ngày thuyền viên thế giới, IMO và BIMCO đã giới thiệu đến công đồng hàng hải đoạn video tôn vinh các thuyền viên làm việc trên tàu.
Trân trọng giới thiệu đến các bạn.
Ban quản trị.
SU.

Hãy chia sẽ thông tin này đến với bạn của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *