Q&A – Hướng dẫn bật phụ đề tiếng Việt khi xem video.

Hướng dẫn bật phụ đề tiếng Việt khi xem video.

[wc_highlight color=”red”]Lưu ý: chỉ những Video đã được chuẩn bị sẵn phụ đề thì các bạn mới sử dụng được tính năng này.[/wc_highlight]
 

Hãy chia sẽ thông tin này đến với bạn của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *