Monalisa Project: giới thiệu khái niệm Dynamic & Proactive Routeplaning, Green route

Monalisa Project: giới thiệu khái niệm Dynamic & Proactive Routeplaning, Green route

[wc_highlight color=”red”]Video này đã có chuẩn bị phụ đề, nếu các bạn chưa biết cách bật phụ đề, hãy tham khảo hướng dẫn sau: Xem![/wc_highlight]

Hãy chia sẽ thông tin này đến với bạn của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *