Giới thiệu tóm tắt bộ luật lao động hàng hải mới MLC 2006

Tác giả: Phạm Hiếu

Nhằm giúp các thuyền viên và các đơn vị sản xuất có cái nhìn cô đọng về bộ luật lao động hàng hải MLC-2006 vừa mới có hiệu lực đầu năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn ấn phẩm khá ngắn gọn và xúc tích của ITF.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp nhiều bài viết bằng tiếng Việt về MLC để giúp thông tin đến được với nhiều người đọc hơn.

Hãy chia sẽ thông tin này đến với bạn của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *